قصه ی شیرینی است

کودک چشم من از قصه ی تو می خوابد!

قصه ی نغز تو از غصه تهی ست.

باز هم قصه بگو

تا به آرامش دل

سر به دامان تو بگذارم و در خواب روم!

                                                                                حمید مصدق

/ 0 نظر / 3 بازدید