کدام خانه؟

کدام آشیانه؟

صد افسوس

که بی تو شهر پر از آیه های تنهایی ست

سپهر شب زده اینجا

ستاره باران است

غروب غمزده شهر داغداران است

بیا بیاموز

به ما نسیم شدن

به ما پرنده شدن

                                                حمید مصدق

/ 0 نظر / 4 بازدید