آنگه که ستاره ی سحری

در سپیده دم

خاموش می شود

آری ...

من آن ستاره ام که فراموش گشته ام

و بی طلوع گرم تو در زندگانیم

خاموش گشته ام

                                                                     حمید مصدق

/ 2 نظر / 3 بازدید
سیاوش

سلام ممنون که سرزدی باز هم به ما سر بزن گره می زنم تار ابریشم سرخگون را به آوای تندر به آوای باران ش می آمیزم این شبنم پرتپش را به دریای یاران اگر چند کوتاه اما گره می زنم این صدا را درین کوچه آخر به هیهای بالنده بالای یاران

hogat

ممنون اگر به خانه ی من آمدی برای من مهربانی چراغ چراغ بیاور[گل][خداحافظ][خداحافظ]