سوگند به قلم

...

...

بعضی چیزها حرمت دارند

مثل قلم

روز قلم مبارک

...

 

 

+ 14 تیر روز قلم

+ چقدر به نوشته هایی که می نویسیم مطمئنیم :|

+ سوگند به قلم و آنچه می نویسد - سوره القلم

/ 3 نظر / 27 بازدید
مونا

اون بند دوم نوشتت منو به فکر انداخت که واقعا چقدر به نوشته هامون و حتی مهم تر از اون به حرفامون مطمئنیم ؟ گاهی اغلب بر پایه گمان هست تا یقین و اطمینان . "ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، که برخی از گمانها گناه است"آیه 12 سوره حجرات

سمانه

بسیار زیبا... قلم حرمت دارد...[گل]