کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است

و در آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت آبی است!

                                                                                             سهراب

/ 0 نظر / 3 بازدید