به پندار تو:

جهانم زیباست!

جامه ام دیباست!

دیده ام بیناست!

زیانم گویاست!

قفسم طلاست!

به این ارزد که دلم تنهاست؟

                                                        معینی

/ 2 نظر / 3 بازدید
محمد

سلام عسلم خوبی ممنونم ازلطف بی پایانتون خیلی دوست دارم بیشترباشمابزرگوارآشت=ناشم...امکانش اگه است ادم کنین یاحق