زندگی خالی نیست

                                    مهربانی هست

                                                    سیب هست

                                                              ایمان هست

                                                                           آری......

                                                  تا شقایق هست زندگی باید کرد!

/ 0 نظر / 4 بازدید