دلم برای کسی تنگ است

که آفتاب صداقت را

به مهمانی گلهای باغ می آورد

دلم برای کسی تنگ است

که همچو کودک معصومی

دلش برای دلم می سوخت

و مهربانی را

نثار من می کرد

                                               حمید مصدق

/ 1 نظر / 3 بازدید
باغ پریان

هستیا! اگر این اسمِ زیبایِ توست، چقذر خوش سلیقه‌ای در انتخاب شعر و چقذر هوشمندانه یکی از سه انتظار مرا بر آوردی.