من محمد رسول الله را دوست دارم

...

...

I love Mohammad "P.B.U.H"

I hate terrorism.
I condemn insulting the holy prophets.
 
٠٠٠٠٠٠٠٠
 
من عاشق محمدم
از تروریسم متنفرم
توهین به پیامبران الهی را محکوم میکنم
 
٠٠٠٠٠٠٠٠
 
أنا أحب محمد صلی الله علیه و آله
أنا اکره الأرهاب 
أنا ادین الأهانة على الأنبیاء  کلهم
 
٠٠٠٠٠٠٠٠
 
J'adore Muhammad
Je suis déteste le terrorisme
Je condamne insulte aux messagers de Dieu
 
٠٠٠٠٠٠٠٠
+ خوبی، پاکی، مهربونی چیزی نیست که با گذشت سالیان سال و اهانت و به تمسخر گرفتن از بین بره.
رحمة للعالمین 
 
/ 0 نظر / 43 بازدید