گوش کن جاده صدا می زند از دور قدمهای تو را

بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد!

                                                                                          سهراب

/ 2 نظر / 3 بازدید
hengame

سلام زیبا بود موفق باشید[گل]

hengame

[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] [لبخند][لبخند][لبخند] [لبخند][لبخند] [لبخند] [لبخند]